• VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності

_____________________________

адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом

адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту

договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;

захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення

представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні

Наше видео

    Ни один человек не может быть выше закона и ни один человек не может быть под ним. Мы не спрашиваем разрешения человека, когда мы просим его соблюдать
Смотреть ПОРТФОЛИО

Хозяйственное право

Споры между субъектами хозяйствования

Налоговое право

Адвокат з досвідом роботи в податковій понад 8 років надасть повну підтримку підприємствам та підприємцям в усіх пов'язаних з законом справах

ОСКАРЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

оскарження податкових вимог-рішень, у тому числі з визначення транспортного податку за рік 25000 грн. для фізичних осіб, перевірка обгрунтованості таких рішень

Адвокат Яковлев Денис Сергійович,
Свідоцтво № 3321 від 24.03.2017
Видано Радою адвокатів Дніпропетровської області
№ рішення: 73 Дата: 21.03.2017

__________________________________________________________________________________________________

 

После проведения проверки органами Государственной фискальной службы в отношении должностных лиц предприятия без определения конкретных должностных лиц открыто уголовное производство. В судебном порядке (административный процесс, - окружной административный, апелляционный административный и высший административный суд) налоговые уведомления-решения отменены.

В случае, если налогоплательщик обжалует решение контролирующего органа в административном порядке и/или в суд, уведомление лица о подозрении в совершении уголовного правонарушения относительно уклонения от уплаты налогов не может основываться исключительно на этом решении контролирующего органа до окончания процедуры административного обжалования или до окончательного решения дела судом, о чем указано в п. 56.22 ст.56 Налогового кодекса Украины.

За время обжалования налоговых уведомлений-решений (до времени вступления в законную силу решения административного суда) отделом налоговой милиции могут быть найдены так называемые дополнительные доказательства в уголовном производстве – что очевидно не могли быть учтены при составлении акта проверки – объяснения свидетелей, выводы экспертизы документов, экономической и почерковедческой экспертизы, которые могут свидетельствовать не в пользу должностных лиц налогоплательщика.

Во время проведения следственных действий вполне возможном назначении документальной внеплановой проверки по пп. 78.1.11 НКУ. Как свидетельствует практика, ее целью может быть определение сумм НДС по тем же госпопераціях, если уголовное производство открыто по сумме по налогу на прибыль.

Дополнительные доказательства будут обнаружены следователем еще до принятия апелляционным судом решения в пользу налогоплательщика. При таких условиях должностному лицу может быть вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного деяния. В таком случае дело передается в суд, где независимо от результатов обжалования налогового уведомления-решения в суд, дело будет рассматриваться по правилам, установленным УПК.

Принято решение административным судом в пользу налогоплательщика об отмене налогового уведомления-решение не является допустимым и бесспорным доказательством для суда, который будет рассматривать это уголовное дело, о правомерности действий такого плательщика.

Таким образом, именно отмена налоговых уведомлений-решений в порядке административного судопроизводства не обеспечит защиту от уголовных производств, и как следствие, от уплаты налогов и санкций в порядке Гражданского иска в уголовном производстве.

Счастливое будующее

 

 

 

 

 

 

Адвокат з досвідом роботи в податковій понад 8 років надасть повну підтримку підприємствам та підприємцям в усіх пов'язаних з законом справах

ОСКАРЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

оскарження податкових вимог-рішень, у тому числі з визначення транспортного податку за рік 25000 грн. для фізичних осіб, перевірка обгрунтованості таких рішень

Адвокат Яковлев Денис Сергійович,
Свідоцтво № 3321 від 24.03.2017
Видано Радою адвокатів Дніпропетровської області
№ рішення: 73 Дата: 21.03.2017