• VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення
 • VTEM Image Show

  АДВОКАТ

  Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності

_____________________________

адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом

адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту

договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;

захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення

представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні

Наше видео

    Ни один человек не может быть выше закона и ни один человек не может быть под ним. Мы не спрашиваем разрешения человека, когда мы просим его соблюдать
Смотреть ПОРТФОЛИО

Получить помощь адвоката в Кривом Роге

Получить помощь адвоката в Кривом Роге очень просто, для этого свяжитесь со мной по телефону

Адвокат з досвідом роботи в податковій понад 8 років надасть повну підтримку підприємствам та підприємцям в усіх пов'язаних з законом справах

ОСКАРЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

оскарження податкових вимог-рішень, у тому числі з визначення транспортного податку за рік 25000 грн. для фізичних осіб, перевірка обгрунтованості таких рішень

Адвокат Яковлев Денис Сергійович,
Свідоцтво № 3321 від 24.03.2017
Видано Радою адвокатів Дніпропетровської області
№ рішення: 73 Дата: 21.03.2017

нижнем поле сайта, либо задайте свой вопрос через форму Вопросы адвокату или через меню Контакты.

Услуги адвоката, юриста

Представительство интересов в суде (гражданские, семейные, жилищные, трудовые споры). Все виды юридической помощи во всех отраслях права: уголовное, административное, гражданское, семейное, трудовое, дела по линии ДТП и многое другое:

Защита по уголовным делам;

Составление и проверка документов правового характера, трудовых, брачных контрактов, жалоб, заявлений;

Устные и письменные консультации;

Составление исковых заявлений, жалоб, договоров, ходатайств, возражений и других документов правового характера;

Взыскание всех видов задолженности;

Возмещение убытков нанесенных в ДТП;

Помощь при расторжении брака;

Взыскание алиментов.

Также мы предоставляем услуги в таких отраслях права:

- Семейное право - определяет основы брака, личные не имущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания возникновения, содержание личных не имущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников. Более детально читайте тут: Услуги в области семейного права;

- Жилищное право - регулирует жилищные отношения в целях обеспечения гарантируемого Конституцией Украины права граждан на жилье, надлежащего использования и сохранности жилищного фонда,а также укрепление законности в области жилищных отношений.Подробнее тут: Услуги в области жилищного права;

- Гражданское право - регулирует личные не имущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников. Подробно тут: Услуги в области гражданского права;

- Уголовное право - система правовых норм, регламентирующих общественные отношения, которые связаны с совершением преступлений и уголовных проступков, назначением наказания с использованием других мер уголовно-правового характера, определяющая основания привлечения к уголовной ответственности, а также освобождения от уголовной ответственности (наказания). Услуги адвоката по уголовным делам;

- Административное право;

- Хозяйственное право.

Подкатегории

 • Extensions

  The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.